Nieodzownym elementem współczesnego łowiectwa są działania kół łowieckich na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny. Jednym z nich jest dokarmianie w okresie jesienno-zimowym. Należy pamiętać, że wykładając karmę pomagamy zwierzynie przetrwać najtrudniejszy okres, kiedy pokarm naturalny jest trudno dostępny i jest go mniej, ale ważnym aspektem tych działań jest również ograniczanie szkód w uprawach zarówno polnych jak i leśnych.

A o to przykład takich działań w łowiskach Borsuka.

Realizacja: MAXIGRAF